Wiipstick X - Strawberry 900puff/18mg

Na zalihi
SKU
12331
Jagoda - Hladilo Udaha: CCA 900 Puffova Jačina: 18 mg nikotina
Webshop cijena
8,49 EUR
Dostupnost u poslovnicama
Poslovnica Dostupno Niska zaliha Nije dostupno
Importanne Centar
Avenue Mall
Arena Centar
Ozaljska
Maksimirska
Dodajte na listu želja

Neodoljivo slatka jagoda neka zavede Vaša osjetila!

Samo otvori svoj Wiipstick X i zawiipaj! Wiipstick X traje otprilike kao tri kutije cigareta.

Bez pregrijavanja, bez opušaka, bez katrana i bez kašljanja. Savršen je izbor za pušače i nepušače. Dolazi u varijanti sa i bez nikotina. Modernog je dizajna i vrlo jednostavan za korištenje. Wiipstick X traje otprilike kao tri kutije cigareta! Nema tipke za paljenje, jednostavno zawiipajte. Uređaj je jednokratan s time ne treba punjač.

Štetno za zdravlje
Otrovno
Oznake upozorenja: H301 Otrovno ako se proguta. H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži. H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka. H373 Može uzrokovati oštećenje organa (pluća) tijekom produljene ili ponavljane izloženosti (udisanje). H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Oznake obavijesti: P101 Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. P102 Čuvati izvan dohvata djece. P103 Prije uporabe pročitati naljepnicu. P260 Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol. P261 Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/ pare/aerosola. P264 Nakon uporabe temeljito oprati ruke. P270 Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. P272 Zagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora. P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. P301 + P310 AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/112. P302 + P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode. P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati P314 U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/ pomoć liječnika. P330 Isprati usta. P333 + P313 U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika. P337 + P313Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/ pomoć liječnika. P362 + P364 Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe. P405 Skladištiti pod ključem. P501 Odložiti sadržaj/spremnik na mjestu predviđenom za to u skladu s lokalnim propisima.
Više informacija
Najniža cijena u zadnjih 30 dana 8,49 EUR
Najniža cijena na datum (unutar 30 dana) 2024-04-18
Proizvođač Wiip
Vrsta Voćna
Napišite recenziju
Recenzirate:Wiipstick X - Strawberry 900puff/18mg
Vaša ocjena