Liqua - Dark Tobacco

Na zalihi
Dostupno: %1 komada
SKU
00178

Tamni duhan Vrijeme dozrijevanja: 0 dana Omjer VPG: VG 50% / PG 50% Sastav: Biljni glicerin, propilen glikol, aroma, nikotin Pakiranje: 10ml bočica

Webshop cijena
Već od 3,50 EUR
Okusite snagu tamnog duhana s orašastim tonovima i prirodnom aromom.
Štetno
Opasne tvari nikotin (ISO) benzaldehid 3-hidroksi-2-metil-4H-piran-4-on benzil-benzoat Oznake upozorenja H302 Štetno ako se proguta. Oznake obavijesti P101 Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. P102 Čuvati izvan dohvata djece. P264 Nakon uporabe temeljito oprati ruke i izloženi dijelovi tijela. P301+P312 AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati liječnika. P501 Odložiti sadržaj/spremnik predajući osobi ovlaštenoj za odlaganje otpada ili vraćanjem dobavljaču. Dopunske informacije EUH208 Sadrži 4-hidroksi-2,5-dimetil-2H-furan-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju. Zahtjevi za zatvarače koji djeci otežavaju otvaranje i upozorenja na opip Spremnici moraju nositi taktilno upozorenje o opasnosti. 2.3. Ostale opasnosti Smjesa ne sadrži tvari sa svojstvima koja izazivaju povredu endokrine funkcije u skladu s kriterijima utvrđenim u uredbi Komisije delegirane ovlasti (EU) 2017/2100 ili u uredbi Komisije (EU) 2018/605. Smjesa ne sadrži nikakve tvari koji zadovoljavaju kriterij za PBT ili vPvB sukladno Aneksu XIII uredbe (EZ) br. 1907/2006 (REACH), izmijenjene i dopunjene.
Više informacija
Najniža cijena u zadnjih 30 dana 3,50 EUR
Najniža cijena na datum (unutar 30 dana) 11.03.2024.
Proizvođač Liqua
Vrsta Duhanska
Jamstvo DOA
Pakiranje 10 Ml
VPG udjel 50/50
Napišite recenziju
Recenzirate:Liqua - Dark Tobacco
Vaša ocjena

No Related Posts